การบำรุงรักษา

เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของ Catalyst, รวมถึง การบริการทำความสะอาดและการซ่อมแซม ให้ตรงกับตารางเวลาที่ทางโรงงานได้กำหนดไว้ จะช่วยให้อุปกรณ์ได้มาตรฐาน,ยาวนาน, มีประสิทธิภาพ, และให้ให้ความคุ้มค่ากับผู้ใช้งานได้อย่างมากที่สุด ลูกค้าของ Miratech ยังสามารถส่ง Catalyst ที่ใช้งานแล้ว มายังโรงงานเพื่อทำความสะอาด, ซ่อมแซม, หรือ นำมารีไซเคิล (recycle) ได้อีกด้วย… และยิ่งไปกว่านั้น, ตัวแทนของเรา Catalyst จะส่งมอบสินค้าคืนท่านให้เร็วที่สุดอีกด้วย   วิธีการทำความสะอาดและการซ่อมแซม    

เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของ Catalyst, รวมถึง การบริการทำความสะอาดและการซ่อมแซม ให้ตรงกับตารางเวลาที่ทางโรงงานได้กำหนดไว้ จะช่วยให้อุปกรณ์ได้มาตรฐาน,ยาวนาน, มีประสิทธิภาพ, และให้ให้ความคุ้มค่ากับผู้ใช้งานได้อย่างมากที่สุด
ลูกค้าของ Miratech ยังสามารถส่ง Catalyst ที่ใช้งานแล้ว มายังโรงงานเพื่อทำความสะอาด, ซ่อมแซม, หรือ นำมารีไซเคิล (recycle) ได้อีกด้วย… และยิ่งไปกว่านั้น, ตัวแทนของเรา Catalyst จะส่งมอบสินค้าคืนท่านให้เร็วที่สุดอีกด้วย

 

วิธีการทำความสะอาดและการซ่อมแซม

Wash-Time-01 

 

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes