การบำรุงรักษา

เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของ Catalyst, รวมถึง การบริการทำความสะอาดและการซ่อมแซม ให้ตรงกับตารางเวลาที่ทางโรงงานได้กำหนดไว้ จะช่วยให้อุปกรณ์ได้มาตรฐาน,ยาวนาน, มีประสิทธิภาพ, และให้ให้ความคุ้มค่ากับผู้ใช้งานได้อย่างมากที่สุด
ลูกค้าของ Miratech ยังสามารถส่ง Catalyst ที่ใช้งานแล้ว มายังโรงงานเพื่อทำความสะอาด, ซ่อมแซม, หรือ นำมารีไซเคิล (recycle) ได้อีกด้วย… และยิ่งไปกว่านั้น, ตัวแทนของเรา Catalyst จะส่งมอบสินค้าคืนท่านให้เร็วที่สุดอีกด้วย

 

วิธีการทำความสะอาดและการซ่อมแซม

Wash-Time-01 

 

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes