การบริการ

เราพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะเป็นที่ทำการใกล้ๆบ้านคุณ… โปรดไว้วางใจให้ Miratech เป็นผู้ช่วยของคุณ… ทีมของ Miratech เป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนการให้บริการทั้งหลายเหล่านี้: – การออกแบบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย – ตรวจสอบการออกแบบและติดตั้ง – เข้าใจถึงโครงสร้างของสินค้า – เป็นผู้ที่รู้ข้อมูลสินค้าอย่างถ่องแท้ – เปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ได้ – ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย – ได้รับการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง – แก้ไขปัญหาต่างๆ – บำรุงรักษาสินค้า โปรดไว้วางใจให้ Miratech เป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้คุณ!!!  

เราพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะเป็นที่ทำการใกล้ๆบ้านคุณ… โปรดไว้วางใจให้ Miratech เป็นผู้ช่วยของคุณ…


ทีมของ Miratech เป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนการให้บริการทั้งหลายเหล่านี้:

– การออกแบบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

– ตรวจสอบการออกแบบและติดตั้ง

– เข้าใจถึงโครงสร้างของสินค้า

– เป็นผู้ที่รู้ข้อมูลสินค้าอย่างถ่องแท้

– เปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ได้

– ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

– ได้รับการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง

– แก้ไขปัญหาต่างๆ

– บำรุงรักษาสินค้า

โปรดไว้วางใจให้ Miratech เป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้คุณ!!!

 

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes