SCR Catalyst

SCR Catalyst (Selective catalytic reduction) ของ Miratech นั้นช่วยควบคุมมลพิษที่อยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลล์ (stationary reciprocating diesel), ในระบบเชื้อเพลิงร่วมแบบดูอัลฟิว (Dual Fuel), และ ในระบบ Lean-burn natural gas engines… กำจัดสารที่ก่อให้เกิดมลพิษเช่น: ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen), คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide), รวมถึงมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ, ไปจนถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)

THE SCR PROCESS

Miratech SCR Catalyst ให้การทำงานในกระบวนการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพถึง 2 ขั้นตอน- ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการ Oxidation ซึ่งทำหน้าที่ในการลดค่า CO และ HC, และ ขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนของการ SCR ซึ่งจะลดค่าของ NOx (ออกไซด์ของไนโตรเจน)… ทั้งสองขั้นตอนนี้มีการทำงานร่วมกัน, สามารถลดค่าการสร้างมลพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานกฎข้อบังคับการควบคุมมลพิษกำหนด… ในขั้นตอนของการทำปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนีย (ammonia) หรือ ยูเรียน้ำ (aqueous urea) ที่ถูกฉีดเข้าไปในกระแสไอเสีย… ยูเรีย (aqueous urea) จะถูกใช้แทนแอมโมเนีย (ammonia), เพราะยูเรียมีค่ามลพิษที่น้อยกว่า, และง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ… ยูเรียถูกทำให้แตกตัวและจะทำลายกระแสไอเสียไปเป็น แอมโมเนีย (Ammonia)

ขั้นตอนของการ Oxidation (ปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัว) ที่ใช้การทำงานของเครื่อง Oxidation Catalyst (Catalystที่ใช้ในการออกซิเดชัน), ด้วยการเคลือบด้วยโลหะชนิดพิเศษ, เพื่อลดค่า CO, HAPs, และ VOCs — oxidizing (การรวมตัวกับออกซิเจน) ทำให้มลพิษเหล่านี้แปลงสภาพกลายเป็นน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide). แอมโมเนีย (Ammonia), ที่พ่นออกมาโดยตรงหรือก่อตัวขึ้นจากจากยูเรีย (urea) ก็จะทำปฏิกิริยากับ NOx ที่ SCR catalyst เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นน้ำที่ไม่มีสารพิษและไนโตรเจน

MIRATECH Analysis Controlled Injection System (ACIS™) เป็นระบบที่ทำให้การควบคุม SCR นั้นง่ายยิ่งขึ้น. ACIS, มีเนื้อหาข้อมูลภาพรวมเชิงข้อมูลรูปภาพแบบบูรณาการ ซึ่งให้การตรวจสอบที่จุดสำคัญๆและสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานได้

กุญแจสำคัญอยู่ที่ : ระบบ ACIS closed loop ที่วัดค่าการทำงานของ Catalyst อย่างต่อเนื่อง ก่อนการปล่อยก๊าซมลพิษ NOx และ ปรับค่าการทำงานที่ผิดปกติอย่างอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณกำลังทำงานกับจักรภาระฐาน (base-load) หรือ ใช้กับน้ำหนักเป็นไปตามการใช้งาน จาก 0 ถึง 100 (มวลบรรทุกที่กำหนด(rate load))

ผลตอบแทนที่ได้รับคือ : คุณสามารถวางใจได้ว่าระบบ SCR catalyst ของ Miratech สามารถทำงานได้ยาวนาน, เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด, และให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยระบบที่สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ เช่น ระบบการตรวจสอบ และ ระบบการควบคุม… อีกทั้งยังให้การใช้งานอื่นๆ เช่น ระบบส่งภาพทางไกล (Remote monitoring) และ โปรแกรมแก้ปัญหา(troubleshooting), ACIS ยังลดเวลาการทำงานในการทำงานของ SCR อีกด้วย

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes

 

For more information click on the following links