ระบบ Oxidation Catalyst NSCR

ระบบ Oxidation Catalyst NSCR ของ Miratech ได้รับการออกแบบและคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กว่าหลายท่าน และได้รับมาตรฐานจากนานาชาติ มีอายุการใช้งานในระยะยาว ระบบOxidation Catalyst NSCR ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ในอุณภูมิที่คงที่ถึงแม้จะเปิดใช้งานระยะยาว หรือเรียกได้ว่าไม่พบปัญหาการใช้งานระหว่างการทำงานเลยก็ว่าได้

ทำไมต้องใช้ Oxidation Catalyst NSCR จากการที่ผู้ใช้งานประสบกับปัญหาก๊าซมลพิษของไอเสีย (exhaust emissions) จากการใช้ระบบ Lean-burn, Propane, หรือ duel fuel ที่อยู่ในโรงงาน
ดังนั้น จึงนำระบบ Oxidation Catalyst NSCR ของ Miratech ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา กำจัด มลพิษทางอากาศ และเข้ากับระบบอื่นๆได้ง่าย ระบบ Oxidation Catalyst NSCR ของ Miratech ยังสามารถกำหนดขนาดเพื่อให้สามารถเข้ากับแบรนด์ของเครื่องฟอกไอเสียทุกๆแบรนด์ได้ (catalytic converter) ทำให้ลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้อีกด้วย ทั้งนี้ ราคายังเหมาะสมกับกับผู้ประกอบการขนาดกลาง มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจุกจิกระหว่างการควบคุมของปล่องระบายไอเสีย CO,CH,VOCs และ HAPs อีกด้วย.
ดังนั้น จึงนำระบบ Oxidation Catalyst NSCR ของ Miratech ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา กำจัด มลพิษทางอากาศ และเข้ากับระบบอื่นๆได้ง่าย ระบบ Oxidation Catalyst NSCR ของ Miratech ยังสามารถ กำหนดขนาดพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้งานกับพื้นที่จริงได้ และใช้งานกับแบรนด์อื่นๆได้ ทำให้ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ราคายังเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง แก้ปัญหาได้จริง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจุกจิกระหว่างการควบคุมของปล่องระบายไอเสีย CO,CH,VOCs และ HAPs ได้อีกด้วย.

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes