ท่อเชื่อมต่อ expansion joints

Miratech ผลิตชุดเชื่อมต่อ ออกมาเพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อกับท่อเชื่อมทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนง่ายขึ้น, expansion joints ที่ถูกออกแบบโดย Miratech ยังสามารถลดการสั่นสะเทือนได้อีกด้วย… เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่แตกต่างอย่างหลากหลาย, หน้าแปลน (flanges) มารฐาน ANSI… ตัวเชื่อมต่อทำมาจากเหล็กกล้ากันสนิม (stainless steel)

Miratech ผลิตชุดเชื่อมต่อ ออกมาเพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อกับท่อเชื่อมทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนง่ายขึ้น, expansion joints ที่ถูกออกแบบโดย Miratech ยังสามารถลดการสั่นสะเทือนได้อีกด้วย… เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่แตกต่างอย่างหลากหลาย, หน้าแปลน (flanges) มารฐาน ANSI… ตัวเชื่อมต่อทำมาจากเหล็กกล้ากันสนิม (stainless steel)

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes