EM Silencers

MIRATECH’s EM silencers ได้ใช้เวลาเรียนรู้และวิจัยเรื่องของเทคโนโลยีในการคาดคะเนเสียงที่ทันสมัยที่สุด… ผลที่ได้รับคือ, เราได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการใช้งานที่ไรขีดจำกัด… นั่นก็คือ เครื่องระงับเสียง (Silencer) ที่มีความทนทาน และใช้งานได้จริง สำหรับการใช้งาน มักใช้สำหรับลดเสียงรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชหรืออื่นๆ ที่เกิดปัญหาของเสียงในธุรกิจต่างกันไป สามารถลดทอนของเสียงรบกวนได้ถึง ระดับ 12-48 dB (A)

Miratech ขอเสนอ full range inline spark arrestor เป็น Silencer ที่ได้มาตรฐานตาม EN 1834-1:2000, EN 1834-2:2000, EN 1834-3:2000 เพื่อให้โรงงานของคุณเป็นไปตามตามกฎของ ATEX Directive (European Directive94/9/EC)
Miratech ได้มีการออกแบบและผลิตท่อสำหรับช่วยระงับเสียง (Silencer) ซึ่งสามารถช่วยลดสาเหตุของเสียงตั้งแต่งานอุตสหกรรมจนไปจนถึงงานในโรงพยาบาล MIRATECH’s Cylindrical Series Silencers มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระบอกจาก 1 นิ้ว ไปจนถึง 48 นิ้ว ซึ่งเรามีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดที่ใหญ่ที่สุดของ Silencer ทั่วไป Miratech มีประสบการณ์และความสามารถในการออกแบบและผลิตระบบของท่อไอเสียที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่สุดในวงการเครื่องจักรของโลก
Low Pressure Drop Silencers สามารถนำมาใช้งานกับที่พักอาศัย ใช้ในงานสิ่งแวดล้อมระดับการลดทอนเสียงขั้นวิกฤติ ในขนาดของมาตรฐานสูงสุดที่ 24” เส้นผ่าศูนย์กลาง... เครื่องระงับเสียงนี้ (Silencer) ถูกใช้มากที่สุดเมื่อ low pressure drop (ความดันลดต่ำ)
Oval Silencer ถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เกิดเสียงดัง... การออกแบบทรงวงรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ทำให้ไม่รู้สึกถึงตอนที่ Silencer กำลังทำงาน แต่ยังคงรักษาระดับการลดทอนเสียงที่สูงเช่นเดิม... เหมาะกับการใช้งานพื้นที่การใช้งานที่จำกัด เช่น: Stationary, เรือเดินสมุทร (marine), mobile, และอื่นๆ
Miratech ขอเสนอ full range spark arresting silencers ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐานฐาน EN 1834-1:2000, EN 1834-2:2000, EN 1834-3:2000 เพื่อให้ตรงตามความต้องการมาตรฐานของ ATEX Directive (European Directive94/9/EC)... เครื่องระงับเสียงตัวนี้ (Silencer) ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปทรงแบบถังซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการถอดวัสดุที่ร้อนระอุและอาจเป็นอันตราย... ระดับชั้น (Grade) ในการการลดทอนเสียงของเครื่องระงับเสียงทั้งหมด (All Silencer range) จากระดับชั้นโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับโรงพยาบาล... Spark arresting silencers ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก DNV และ USDA
Miratech ขอเสนอ full range sparks arresting silencers ได้รับการรับรองจากมาตรฐานของ EN 1834-1:2000, EN 1834-2:2000, EN 1834-3:2000 ที่เป็นไปตามความต้องการของ ATEX Directive (European Directive94/9/EC) อย่างถูกต้อง
Miratech ขอเสนอ Silencer ขนาดเล็ก ใช้งานง่ายกับพื้นที่ที่จำกัด แต่การใช้งานยังคงความคุณภาพสูง ซึ่ง สามารถใช้งานได้ถึงสองแบบ คือ การดูดซับเสียงและเร่งปฏิกิริยากับเสียงต่างๆ Silencer ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานในสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ในระดับกลาง
Miratech ขอเสนอ Disk Silencer ฉนวนกันความร้อนที่ออกแบบให้เข้ากันได้ดีกับพื้นที่ภายใน Disk Silencer นี้ ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับงานที่ง่ายไปจนถึงงานระดับที่ยากที่สุด มีขนาดปากท่อกระบอกตั้งแต่ 4 นิ้วไปจนถึง 20 นิ้ว และถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับงานที่มีพื้นที่จำกัดอีกด้วย
Miratech ขอเสนอ Disk Silencer ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ในพื้นที่จำกัด ในเรื่องของความร้อนและพื้นที่ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับที่นั้นๆ ซึง Disk Silencer สามารถใช้แก้ปัญหากับงานที่มีระดับยากไปจนถึงระดับง่าย ของการลดทอนเสียงตั้งแต่ขนาด 4 นิ้วไปจนถึง 20 นิ้ว ข้อดีของ Silencer ตัวนี้ คือสามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด

Toll Free: (+66)02-0035904

 • Air Compression
 • Bio-Gas
 • Gas Compression
 • Greenhouse CO2 Enrichment
 • Industrial Marine
 • Liquids Pumping
 • Power Generation
 • Rail
 • 10,000 hp and above
 • 1350 to 10,000 hp
 • 200 to 1350 hp
 • Diesel
 • Dual Fuel - Diesel and Natural Gas
 • Natural Gas Lean Burn
 • CO
 • HAP's
 • NO2
 • NOx
 • VOC (NMNEHC)
 • Yes